گلخانه در دو نوبت ، پنج شنبه ها حوالی ساعت ۱۰ صبح و جمعه ها حوالی ساعت ۱۴ از شبکه سه سیما پخش می شود .  با توجه به تعدد و تنوع برنامه هاي شبكه ، اين برنامه در روز پنج شنبه به معرفی برنامه های شاخص شبکه سه و همچنین نمایش مطالب ارسال شده توسط مردم با موضوع شبکه سه خواهد پرداخت . اما جمعه های برنامه گلخانه اختصاص به مصاحبه و گفتگو با عوامل تولید برنامه های مختلف شبکه اعم از نمایشی ، گفتگو محور ، مستند و ... خواهد داشت . در بخشهاي گوناگون اين برنامه پشت صحنه، مصاحبه با عوامل اصلي مانند نويسنده، كارگردان، بازيگران ،تهيه كننده ، مجريان، كارشناسان، دست اندركاران و همچنين اطلاعات و آمار از قبيل ميزان مخاطبان، ميزان رضايتمندي آنان، انتقادات، پيشنهادها و راهنمايي هاي مخاطبان در قالب گزارش، پخش تلفن هاي مخاطبان ، خواندن پيامكها و... مطرح ميشود.

-اشاره به اخبار و اطلاعات منتشر شده در رسانه ها (شنيداري ،ديداري ،مكتوب و ...) با عنوان شبكه سه سيما يكي از بخشهاي با اهميت گلخانه است.

دریافت تیتراژ